• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Přítomnost pervitinu ve vodním prostředí může u ryb vyvolat závislost

Přítomnost pervitinu ve vodním prostředí může u ryb vyvolat závislost

Lidé ve svém životě používají stále více a více chemických látek. Významná část chemikálií se nakonec dostane i do vodního prostředí, kde následně ovlivňuje přítomné organismy. Komunální odpadní vody, přestože jsou obvykle čištěny v čistírnách odpadních vod (ČOV), stále představují významný zdroj kontaminace vodního prostředí širokým spektrem cizorodých látek. Zejména se jedná o zbytky léčiv, detergentů, dezinfekčních a kosmetických přípravků, ale i o drogy, které jsou ve společnosti užívány.

Drogy, podobně jako např. antidepresiva či analgetika ovlivňují nervovou soustavu jedinců, kteří je užívají nebo kteří jsou nechtěně vystaveni jejich působení. V České republice je velice populární „tvrdou“ drogou metamfetamin neboli pervitin, což dokládá i jeho častá přítomnost v řadě monitorovaných lokalit našich vodních toků. Jeho nejvyšší koncentrace byly nalezeny v místech, kam přitékají „vyčištěné“ komunální odpadní vody. Tým vědců z Katedry zoologie a rybářství z České zemědělské univerzity v Praze a z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se proto v rámci společného výzkumu zaměřeného na výskyt a působení psychoaktivních látek ve vodním prostředí rozhodl pomocí laboratorního experimentu studovat i vliv metamfetaminu, v koncentraci blízké těm nalézaným ve vodním prostředí, na chování pstruhů obecných. Podařilo se prokázat, že pstruzi dlouhodobě vystavení působení metamfetaminu začali po odebrání jeho zdroje projevovat znaky závislosti a abstinenčních příznaků. Mimo jiné aktivně vyhledávali zdroj metamfetaminu a snížili svojí pohybovou aktivitu. Tyto změny byly doprovázené přítomností amfetaminu (metabolitu metamfetaminu) v mozku a zároveň i změnou jeho celkového metabolomu.

Výsledky tohoto výzkumu naznačují i možné ekologické souvislosti. Častý, až nepřirozeně vysoký výskyt velkého množství jedinců pod odtoky z ČOV lze částečně zdůvodnit bohatou přítomností potravy, nicméně některé látky přítomné v odpadních vodách (např. studovaný metamfetamin) mohou působit jako atraktanty přitahující ryby ke zdroji znečištění. Následně koktejl dalších látek přítomných v odpadní vodě může významně ovlivňovat jedince vyskytující se v kontaminované lokalitě. S přítomností psychoaktivních látek ve vodním prostředí může souviset i ztráta zájmu o příjem potravy nebo utlumení únikových reakcí před predátory. Jinými slovy, závislost na drogách může mít podobně negativní dopady na populace volně žijících organismů jako na lidskou společnost.

Původní článek byl publikovaný ve vědeckém časopise Journal of Experimental Biology za podpory Grantové Agentury České republiky (GAČR 20-09951S).

https://journals.biologists.com/jeb/article-lookup/doi/10.1242/jeb.242971 

REFERENCE: Horký, P., Grabic, R., Grabicová, K., Brooks, B. W., Douda, K., Slavík, O., Hubená, P., Sancho Santos, E. M. and Randák, T. (2021). Methamphetamine pollution elicits addiction in wild fish. J. Exp. Biol. 224, jeb242145.DOI: 10.1242/jeb.242971

Odtoky z ČOV jsou stále významným zdrojem kontaminace vodního prostředí cizorodými látkami.
Pstruh obecný.


Informace v médiích:

- https://magazin.aktualne.cz/pervitin-se-dostava-do-vodnich-toku-cesti-vedci-zkoumali-jeh/r~cf6deb9adfce11ebb02dac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR2PhIdTz4RKwPcO7UbMNrkk93APZ5WwCK3ZkakbI3a3Z-fIAHyYM2HEZ5A 
- https://francais.radio.cz/des-truites-dependantes-a-la-methamphetamine-selon-une-etude-tcheque-8722916?fbclid=IwAR0J2T2p2VreDvQDrScT3BjD4Xun2xYDowoKDh3wC_kIShlsQgfYaDV_8GE 
- https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/221411058060714?fbclid=IwAR3IzHW5Sp1-zXX77obWKSJYhK8Zwm3T0aYYCifnnwRs290KpHsySpzY2KE (1hod., 52 min.)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.