Skip to main content

Posudky VŠKP

Posudky závěrečných prací BP a DP

Manuál pro vyplnění posudku oponenta/vedoucího závěrečné práce a jeho následné vložení do IS/STAG

 • Stáhněte si formulář posudku do svého počítače a otevřete jej
 • Vyberte, zda se jedná o posudek bakalářské či diplomové práce
 • Vypište jméno studenta, jehož závěrečnou práci posuzujete
 • Vyberte dle zadání BP/DP, o jaký obor a formu studia se jedná
 • Napište název závěrečné práce
 • Vyplňte údaje o sobě (jméno, příjmení, tituly) + Vaše pracoviště (v případě oponentského posudku)
 • U každé ze 7 otázek vyberte hodnocení (známku) a vypište komentář. Každý komentář pod každou otázkou je povinný a v případě, že nebude vyplněný, Vám bude posudek vrácen k opravě a doplnění
 • Jste povinni vypsat dvě doplňující otázky
 • Vyplňte datum
 • V celkovém hodnocení zaškrtněte celkovou známku, kterou byste ohodnotili závěrečnou práci, a zda práci doporučujete k obhajobě
 • Přihlaste se do Portálu IS/STAG → Moje výuka → Hodnocení VŠKP. Klikněte na práci, kterou hodnotíte → Zvolit soubor → Přiložit soubor
 • Zadejte známku v okně Vaše hodnocení kvalifikační práce → Uložit

Posudek vložte do Portálu IS/STAG nejpozději do 24. 5. 2024.

V případě, že si dokument budete chtít uložit rozpracovaný, je nutné mít v komentáři alespoň 100 znaků, jinak se komentář vymaže.

Výhodou nové formy dotazníku je to, že si posudek můžete stáhnout do svého počítače, pracovat na něm, uložit si jej a následně se k němu vrátit, kdykoliv budete chtít, aniž byste jej museli vyplňovat celý znovu. Důležité však je, že před nahráním posudku do IS STAG musí být všechny položky vyplněny včetně komentářů.

 
V případě, že budete formulář otevírat v prohlížeči Mozilla Firefox, klikněte vpravo nahoře na tlačítko ZOBRAZIT POMOCÍ JINÉHO PROHLÍŽEČE a soubor si stáhněte do svého PC.
 
V případě, že použijete jako výchozí prohlížeč Internet Explorer, otevře se Vám .pdf soubor, který můžete rovnou vyplňovat, a v případě potřeby uložení klikněte na symbol diskety, kde Vám to nabídne možnost ULOŽIT.
 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1