Skip to main content

Medailonky absolventů

Ing. Jan Opatřil
získaný titul: Ing.
rok ukončení: 2012
forma studia: prezenční

Jan absolvoval fakultu v roce 2012. Je nejen rybářem, ale také spisovatelem a ilustrátorem, dosud vydal 7 knih. Píše, čte v knihovnách, základních školách a kavárnách. První soubor rybářských povídek Na rybách vydal již v roce 2007. Do budoucna touží mít dům ve Skotsku s výhledem na hladinu moře nebo lochu. Je nesmírně vděčný za podporu svých čtenářů, neboť oni jediní dávají smysl tomu, co dělá. Krátké video o jeho studiu zde.

Ing. Mgr. Jan Freidinger
získaný titul: Ing.
rok ukončení: 2016
forma studia: kombinovaná

Jan fakultu vystudoval při práci v organizaci Greenpeace, kde vedl celou řadu úspěšných kampaní a projektů zaměřených na toxické látky, ochranu oceánu, udržitelný lov a chov ryb a mořských plodů či ilegální těžbu dřeva v konžském pralese. Aktuálně se věnuje především energetice a problematice plastového odpadu. Rád muškaří, vaří, hraje fotbal a volejbal. Během kampaně za udržitelný rybolov v rámci revize Společné rybářské politiky EU napsal Průvodce šetrným nakupováním ryb, kde mimo jiné doporučuje Omega 3 kapra z naší fakulty.

Ing. Radek Gebauer, Ph.D.
získaný titul: Ph.D.
rok ukončení: 2018
forma studia: prezenční

Radek působí jako vědecký pracovník Laboratoře výživy Ústavu akvakultury a ochrany vod na Fakultě rybářství a ochrany vod v Českých Budějovicích. Nové zkušenosti získával na pracovních stážích na Technické univerzitě v Dráďanech, a v Leibniz – Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) v Berlíně. Zabýval se vlivem alternativních krmiv pro ryby na makro- a mikro-nutrienty v odpadní vodě z RAS. Mezi jeho koníčky patří badminton, plavání, jízda na kole a posezení u dobré Plzně.

Ing. Michal Gučík
získaný titul: Ing.
rok ukončení: 2013
forma studia: prezenční

Ještě než Michal dokončil navazující magisterské studium, začal v dubnu roku 2013 působit jako technik v Laboratoři řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb na FROV. Tam působil do konce září 2016, kdy získal místo hydrobiologa v odboru vodohospodářských laboratoří Povodí Ohře, s.p. v severočeských Teplicích, kde pracuje doposud. Náplní jeho práce jsou odběry vzorků planktonu a bentosu především na tocích a přehradách ve správě Povodí Ohře, s.p. a jejich následné vyhodnocování v laboratoři. Mezi jeho nejoblíbenější koníčky patří rybaření, houbaření, běžecké lyžování či partička kulečníku.

Ing. Bc. Jaromír Mitáš
získaný titul: Bc.
rok ukončení: 2014
forma studia: kombinovaná

Jaromír se dlouhodobě zabývá chovem okrasných druhů ryb. V roce 2007 úspěšně absolvoval dvousemestrální specializační studium ve Vodňanech a v roce 2014 bakalářské kombinované studium FROV. V současné době provozuje amatérský chov Koi a jeseterovitých ryb. Je členem KOI klubu CZ a absolventem Aquascape Academy Online kategorie Beginner a Intermediate. Fotografie z chovatelské činnosti naleznete v galerii na osobních stránkách.

Ing. Kateřina Švagrová
získaný titul: Ing.
rok ukončení: 2018
forma studia: kombinovaná

Kateřina úspěšně absolvovala navazující magisterské studium v roce 2018. Rybám se věnuje nejen ve škole, ale i v soukromém životě. Za pět let závodní činnosti je trojnásobnou mistryní a dvounásobnou vicemistriní ČR v muškaření.. V současné době získává ale i předává muškařské zkušenosti po světě (Austrálie, Jihoafrická republika). Zároveň se snaží dostat muškaření do podvědomí nejširší veřejnosti. Je Českou ambasadorkou pro americké a britské muškařské firmy, zabývající se výrobou speciálního oblečení, muškařských šňůr a vázacích materiálů (Skipper Reel, RIO, Veniard, Bug-Bond). Fotografie z cest si můžete prohlédnout: https://www.facebook.com/katka.svagrova/photos.

Ing. Pavel Válek
získaný titul: Ing.
rok ukončení: 2019
forma studia: kombinovaná

Po úspěšném absolvování bakalářského studia v roce 2014 Pavel pokračoval na navazujícím magisterském studiu kombinovanou formou, které v roce 2019 úspěšně absolvoval. V současné době pracuje jako Kontrolor ve Státním zemědělském a intervenčním fondu. Na starosti má nejen OP Rybářství, ale také Program rozvoje venkova. Ve své diplomové práci se věnoval vertikální distribuci zoobentosu v závislosti na biomase kapra. Rád by se v budoucnu zabýval výzkumem nejen v oblasti chovu ryb, ale také ochrany vodního prostředí a jeho biodiverzity. Kromě rybaření se ve volném čase věnuje turistice, sportu a mtb.

Ing. Jakub Vlček
získaný titul: Ing.
rok ukončení: 2018
forma studia: prezenční

Jakub se v rybářství pohybuje profesně již od období studia na SRŠ Vodňany, kterou absovloval v roce 2011. Na FROV roku 2018 úspěšně absolvoval navazující magisterské studium. Souběžně se studiem se věnoval také své firmě Ryby Vlček. Činnost firmy se zaměřuje především na chov a prodej násadových ryb, tržních ryb, chov a prodej jeseterů, poradenská činnost v rybníkářství, sportovní rybolov. Firma Ryby Vlček spolupracuje s několika věhlasnými firmami v rámci celé Evropy.
Další informace můžete najít na www.ryby-vlcek.cz.

Ing. Jiří Šrámek
získaný titul: Ing.
rok ukončení: 2012
forma studia: prezenční

Jiří mezi bakalářským a magisterským studiem pracoval rok jako IT technik. Po absolvování navazujícího magisterského studia v roce 2012 získal místo na Povodí Moravy, s.p., kde v současné době pracuje na pozici Ekologa závodu Dyje na ředitelství závodu Dyje v Náměšti nad Oslavou. Jeho práce je různodorá - od jednání s úřady, kontrolních činností, zajišťování smluv, zabezpečování agend břehových porostů, či odpadů po časté vyjížďky do terénu. Rád chodí rybařit - je ortodoxním pstruhařem, věnuje se aktivně také myslivosti, zajímá ho IT a moderní technologie, filmy, metalová muzika, rád sportuje, avšak ani klidnou partičkou pokru nepohrdne. V budoucnosti by rád zkusil doktorské studium.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1