• Úvod
 • Věda a výzkum
 • Projekty na fakultě

Projekty na fakultě

Současné projekty na fakultě

Projekty podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Projekty podpořené z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Institucionální plán JU 2019 - 2020
 • č. 25 Vzdělávání regionu v oblasti rybářství a ochrany vod a propagace studia na JU (2019 - 06/2021 odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
 • č. 26 Podpora tvorby cizojazyčných studijních opor magisterského studia v LMS Moodle (2019 - 06/2021 odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.)
 • č. 35 Letní školy s tvůrčím zapojením studentů FROV JU (2019 - 06/2021 odpovědný řešitel doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
Institucionální plán JU 2021
 • č. 16 Zahraniční mobility studentů FROV J v 2021 (2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
 • č. 17 Zahraniční cesty pracovníků FROV JU v 2021 a příjezdy zahraničních lektorů (2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
 • č. 34 Systém podpory prevence syndromu vyhoření a podpory duševního zdraví pracovníků a studujících FROV JU (2021, odpovědný řešitel: PaedDr. Jiří Koleček)
 • č. 41 Popularizace výzkumu a aplikovaných výstupů FROV JU (2021, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař, Ph.D.)
 • č. 48 Podpora efektivního hospodaření s pitnou vodou na FROV JU (2021, odpovědný řešitel: prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.)
Projekty Národního programu Životní prostředí
 • 1191100094 Pořízení 3 elektromobilů a dobíjecích stanic na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích (2020-2021, odpovědný řešitel prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.)
Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum
Ostatní dotace a programy
 • Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat – Udržování genetických zdrojů u ryb (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
 • MZe – podpůrný program 2.A.e.1a): Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat a rostlin (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
OP Rybářství
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_013/0000787 Optimalizace managementu rybniční akvakultury - potlačení negativního vlivu střevličky východní (6/2019 – 3/ 2021, odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D., partner projektu – Blatenská ryba, spol. s r.o.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_013/0000789 Optimalizace postupů pro snížení ztrát vnitrobuněčné vody po rozmrazení u rybích výrobků (6/2019 – 3/ 2021, odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D., partner projektu – Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_013/0000792 Ověření možnosti zlepšení welfare ryb při výlovu rybníku (9/2019 – 12/ 2020, odpovědný řešitel Ing. Ján Regenda, Ph.D., partner projektu – ŠTIČÍ LÍHEŇ – ESOX, spol s r.o.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_013/0000793 Adaptace a chov okounka pstruhového v podmínkách intenzivní akvakultury využívající RAS (7/2019 – 12/ 2020, odpovědný řešitel doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D., partner projektu – NDCon s.r.o.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000886 Metodika III (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000887 Metodika IV (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000889 Metodika V (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel Ing. Roman Franěk, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000893 Technologie II (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel Ing. Roman Franěk, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000894 Technologie III (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel Ing. Antonín Kouba, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000895 Technologie IV (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel MSc. Yanes-Roca Carlos, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000897 Technologie V (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000898 Technologie VI (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/19_016/0000983 Protektivní koupele ryb v rizikových fázích odchovu kapra obecného (Cyprinus carpio L.) (3/2020 – 12/ 2021, odpovědný řešitel MVDr. Eliška Zusková, Ph.D., partner projektu – Rybářství Lnáře, s.r.o.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/19_016/0000985 Optimalizace technologie akvaponické farmy pro zvýšení produkce ryb a zlepšení kvality vody (5/2020 – 1/ 2022, odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D., partner projektu – Aquaponic Park s.r.o.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/19_016/0000986 Vývoj rybích výrobků a receptur ze sezónně dostupných ryb (6/2020 – 2/ 2022, odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D., partner projektu – ŠTIČÍ LÍHEŇ-ESOX, spol. s r.o.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001090 Výroční konference (9/2020 – 4/2021 odpovědný řešitel Ing. Josef Příborský)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001091 Metodika XIII (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel Ing. Roman Franěk, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001092 Metodika XII (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001093 Technologie VII (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001094 Metodika XI (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001095 Metodika X (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001096 Metodika IX (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001097 Metodika VII (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001098 Metodika VI (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.)
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)
 • DG18P02OVV057 Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě (2018 – 2022, odpovědný řešitel za FROV: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010345 Instalace uzavřených okruhů na sádkách ryb, zadržení vody v krajině a minimalizace produkce škodlivin a opětovné využití živin v rybničním hospodářství
  (2017 – 2020, odpovědný řešitel: Ing. Hana Kocour Kroupová – etapa A, Ing. Ján Regenda, Ph.D. – etapa B)
Projekty podporované Grantovou agenturou JU (GAJU)
 • 097/2019/Z Nové metody a biotechnologické postupy v reprodukci a genetice ryb III. (2019-2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pšenička Ph.D.)
 • 061/2019/Z Ekofyziologické účinky vybraných environmentálních faktorů na vodní organismy (2019-2021, odpovědný řešitel: prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
 • 013/2019/Z Nové technologie monitorování akvakultury s ohledem na dobré životní podmínky vodních organismů (2019-2021, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař Ph.D.)
 • 122/2019/Z Dlouhodobě udržitelná akvakultura (2019-2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Mráz Ph.D.)
 • 036/2020/Z Nutriční endoderm jesetera: cesta k přechodu rýhování (z holoblastického na meroblastické) u paprskoploutvých ryb (2/2020 – 1/2021, odpovědný řešitel: MSc. Muhajid Ali Shah)
 • 094/2020/Z Dlouhodobá pohyblivost spermií jesetera: které energetické dráhy jsou hlavními hráči? (2/2020 – 1/2021, odpovědný řešitel: MSc. Deepali Rahi)
 • 020/2020/Z Růstové, bioenergetické a vylučovací rovnováhy u kaprů při různých poměrech obilovin a přírodní kořisti relevantních pro rybníky: skenování celého spektra živin (2/2020 – 1/2021, odpovědný řešitel: MSc. Koushik Roy)
 • 037/2020/Z Epigenetické modifikace a funkční vlastnosti spojené se stárnutím spermií kapra obecného (Cyprinus carpio L.) (2/2020 – 12/2021, odpovědný řešitel: MSc. Yu Cheng)
 • 044/2020/Z Analýza genové exprese imunitních genů u kmenů kapra obecného vystavených kapřímu edema viru CEV (2/2020 – 1/2021, odpovědný řešitel: MSc. Ali Asghar Baloch)
 • 019/2020/Z Okamžitá fyziologická reakce bezobratlých na nízkou koncentraci vybraných pesticidů (2/2020 – 1/2021, odpovědný řešitel: MSc. Viktoriia Malinovska)
 • 046/2020/Z Úpravy histonu během stárnutí rybích oocytů (2/2020 – 1/2021, odpovědný řešitel MSc. Swapnil Gorakh Waghmare)
 • 047/2021/Z Metabolické uvolňování vysoce reaktivního tráveného fosforu z kapra obecného na začátku a na konci sezóny strava v rybnících: Odhalení skryté hrozby (2/2021–1/2022, M.Sc. Koushik Roy)
 • 063/2021/Z Ultrastrukturální a proteomické mechanismy reakce imunitního systému během srážení hemolymfy u raků (2/2021–1/2022, M.Sc. Kifayatullah)
 • 024/2021/Z Schopnost oplodnění a DNA poškození v kryokonzervovaných a v gradientu Percollu vybraných spermiích jesetera malého (2/2021–1/2022, M.Sc. Anatolii Sotnikov)
 • 054/2021/Z Necílený screening mikropolutantů ve vodě (2/2021–1/2022, Ing. Petra Nováková)
 • 035/2021/Z Buněčné a molekulární aspekty regenerace nervů u raků (2/2021–1/2022, M.Sc. Golara Kor)
 • 018/2021/Z „Nežádoucí dar”: biokoncentrace léčiv v okřídlených stádiích vodního hmyzu ovlivněném komunálními odpadními vodami (2/2021–1/2022, Ing. Marek Let)
 • 053/2021/Z Přizpůsobení integrované ochrany proti škůdcům a chorobám pro aquaponie (2/2021–1/2022, M.Sc. Ewumi Azeez Folorunso)
 • 066/2021/Z Xenobiotická a signální role 2-keto-3-deoxy-6-fosfoglukonátu u sinic (2/2021–1/2022, M.Sc. Anushree Bachhar)
 • 019/2021/Z Vývoj endodermu střeva u obratlovců a mechanismus vnitřní výživy embrya jesetera malého (Acipenser ruthenus): komparativní studie (2/2021–1/2022, M.Sc. Mujahid Ali Shah)
Projekty podporované Grantovou agenturou ČR (GAČR)
 • 18-09323S Duplikace genomu v evoluci jeseterů a dopad na jejich biologii (2018 - 6/2021, odpovědný řešitel prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
 • 18-15802S Transformace farmak v prostředí běžného recipientu vyčištěných komunálních odpadních vod (2018-2020, odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
 • 19-04431S Teplotou ovlivněné změny v interakcích a ekologických rolích prominentních invazivních raků (1/2019 – 12/2021, odpovědný řešitel: Ing. Antonín Kouba, Ph.D.)
 • 19-11140Y Systém reparace poškození DNA u vyvíjejících se embryí jeseterů (1/2019 – 12/2021, odpovědný řešitel: MSc. Ievgeniia Gazo, Ph.D.)
 • 19-11313S Mezidruhové srovnávání RNA lokalizace v rámci vajíček pro objasnění regulace časného vývoje a asymetrického dělení buněk (2019-2021, odpovědný řešitel za FROV: doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
 • 20-04676X Holistická charakterizace expozice a potenciálních účinků komplexních směsí chemických látek ve vodním prostředí (1/2020 – 12/2024, odpovědný řešitel doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.)
 • 20-01251S Epigenetické modifikace a funkční vlastnosti stárnoucích rybích gamet (1/2020 – 12/2022, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
 • 20-09951S „Živá“ voda – komplexní odpověď vodních živočichů na přítomnost psychoaktivních látek z komunálního znečištění (1/2020 – 12/2022, odpovědný řešitel prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
 • 20-16111S Pochopení vlivu kombinovaných stresorů na sladkovodní biotu: Změní klimatická změna dopad chemického znečištění? (01/2020 – 12/2022, hl. řešitel PřF, odpovědný řešitel za FROV Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.)
 • 20-23836S Jeseter jako unikátní model evolučního přechodu z holoblastického na meroblastické rýhování a vývoje endodermu obratlovců (4/2020 – 12/2022, odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)

Mezinárodní výzkumné projekty

HORIZONT 2020
Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Norské fondy 2014 - 2021
 • Posilování spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a COWI AS v oblasti sledování kvality vod – č. 1404572019 (2020, odpovědný řešitel: Ing. Helena Švecová, Ph.D.)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.