Skip to main content

/CENAKVA/

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury
a biodiverzity hydrocenóz

3d  3D prohlídky výzkumného zázemí CENAKVA

CENAKVA – objekty ve Vodňanech


Laboratoř environmentální chemie a biochemie
Laboratoř fyziologie reprodukce
Laboratoř intenzivní akvakultury
Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky
Laboratoř sladkovodních ekosystémů
Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie
Laboratoř zárodečných buněk

CENAKVA – objekty v Českých Budějovicích


Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb
Laboratoř výživy
Zpracovna a prodejna ryb a produktů akvakultury

CENAKVA – objekty v Nových Hradech


Laboratoř experimentálních komplexních systémů
Laboratoř zpracování signálu a obrazu

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1