Skip to main content

/CENAKVA/

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury
a biodiverzity hydrocenóz

lter_cz-nove-logo       danubius-kurzor      parc-s-ukazatelem

Projekty centra CENAKVA

V přehledu jsou uvedeny pouze klíčové projekty průřezově rozvíjející výzkumné centrum a jeho čtyři strategické výzkumné programy (VP1-4).

Kompletní seznam projektů je k dispozici zde.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1