Skip to main content

/CENAKVA/

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury
a biodiverzity hydrocenóz

Výzkumné programy CENAKVA

 

Přidej se k CENAKVA!

VP1

Reprodukce a genetika ryb

VP2

„Nové“ populanty v životním prostřední

VP3

Dlouhodobě udržitelná akvakultura

VP4

Sladkovodní ekosystémy v éře změn

Traditional fishing

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1