Skip to main content

Prémiová stipendia 02/2024

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci únoru roku 2024 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

 

Příjmení a jméno studenta  

Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium    

Avramović Mladen

Turek, J., Lepič, P., Bořík, A., Galicová, P., Nováková, P., Avramović, M., Randák, T., 2024. Evaluation of large-scale marking with alizarin red S in different age rainbow trout fry for nonlethal field identification. Acta Ichthyologica et Piscatoria 54: 43–48. (IF 2022 = 1,000; AIS 2022 = 0,197)

Jia Hui

Sun, X., Lv., Y., Jia, H., Mráz, J., Gu, Y., Xu, X., Li, S., Dong, X., Pan, J., 2024. Improvement of flavor and gel properties of silver carp surimi product by Litsea cubeba oil high internal phase emulsions. LWT - Food Science and Technology 192: 115745. (IF 2022 = 6,000; AIS 2022 = 0,738)

Kajgrová Lenka

Kajgrová, L., Pecha, O., Roy, K., Dvořák, J., Let, M., Potužák, J., Vrba, J., Bláha, M., 2024. Pond cascades as a tool for ecological aquaculture allowing natural zooplankton succession, nutrient retention, and multiple stocking–harvesting cycles. Aquacultural Engineering 104: 102374. (IF 2022 = 4,000; AIS 2022 = 0,541)

Nayak Rigolin

Nayak, R., Franěk, R., Laurent, A., Pšenička, M., 2024. Genome-wide comparative methylation analysis reveals the fate of germ stem cells after surrogate production in teleost. BMC Biology 22: 39. (IF 2022 = 5,400; AIS 2022 = 2,473) 15/92 9/92

Nováková Petra

Turek, J., Lepič, P., Bořík, A., Galicová, P., Nováková, P., Avramović, M., Randák, T., 2024. Evaluation of large-scale marking with alizarin red S in different age rainbow trout fry for nonlethal field identification. Acta Ichthyologica et Piscatoria 54: 43–48. (IF 2022 = 1,000; AIS 2022 = 0,197)

Soto Almena Ismael

Kulessa, A.K., Balzani, P., Soto, I., Toutain, M., Haubrock, P.J., Kouba, A., 2024. Assessing the potential phytosanitary threat of the house cricket Acheta domesticus. Science of The Total Environment 917: 170376. (IF 2022 = 9,800; AIS 2022 = 1,432)

 

Haubrock, P.J., Cuthbert, R.N., Balzani, P., Briski, E., Cano-Barbacil, C., De Santis, V., Hudgins, E.J., Kouba, A., Macedo, R.L., Kourantidou, M., Renault, D., Rico-Sánchez, A.E., Soto, I., Toutain, M., Tricarico, E., Tarkan, A.S., 2024. Discrepancies between non-native and invasive species classifications. Biological Invasions 26: 371–384. (IF 2022 = 2,900; AIS 2022 = 0,701)

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.    

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1