Skip to main content

Studuj na FROV JU!

Máme otevřeno přijímací řízení do bakalářských studijních programů Rybářství i Ochrana vod a do navazujícího magisterského studijního programu Rybářství a ochrana vod. Přihlášky je možné podávat do 31. 3. 2024. 
Zároveň je do 6. 5. 2024 otevřeno přijímací řízení do doktorských studijních programů Rybářství a Ochrana vodních ekosystémů

Více informací a návod na podání přihlášky naleznete zde.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1